...
PIERO MANZONI
Past Exhibitions
2003
Achromes
11 September through 15 November